Tarievenlijst verzekeraars 2020

De tarieven voor een behandeling bij de generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Basis GGZ

De Basis-GGZ maakt daarvoor gebruik van zogenoemde patiëntprofielen. Deze patiëntprofielen zijn in te delen in vier zorgpakketten: basisggz kort, middel, intensief en chronisch. Per zorgpakket geldt een verschillend aantal behandelminuten en bijbehorend tarief.

Wanneer je wel een intake hebt gehad, maar geen vervolgbehandeling of wanneer vroegtijdig blijkt dat je klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, dan worden kosten voor een ‘onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht. Dat geldt ook tijdens de intake wanneer er geen sprake blijkt van een diagnose volgens de DSM-classificatie. De verdere behandeling kunnen we dan namelijk niet in rekening brengen bij de zorgverzekering. Het onvolledige traject kunnen we nog wel in rekening brengen.

Traject GB GGZ Maximaal aantal minutenNZA tarief 2021
Basis Kort (BK)
294

€ 522,13

Basis Middel (BM)
495

€ 885,01

Basis Intensief (BI)
750

€ 1434,96

Basis Chronisch (BC)
753

€ 1380,49

Onvolledig behandeltraject
120

€ 228,04 

Intake en zorgtraject
Psycholoog Nederland is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs mee.
De meeste behandelingen bij Psycholoog Nederland worden vanuit de generalistische basis-GGZ vergoed. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben. U heeft dan wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Een behandeling wordt vergoed als uw klacht voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM diagnose ( het handboek voor psychische stoornissen). De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

Hoe wordt een profiel gekozen?
Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek, een inschatting gemaakt welk traject bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to-ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met de verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan de behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van je klachten toch meer tijd vraagt. Ongeveer een week na de intake ontvang je het behandelplan met daarin ook het patiëntenprofiel vermeldt. Dit patiëntenprofiel zal uiteindelijk ook gefactureerd worden.

Indienen van de nota.
Wij sturen de declaratie naar jou op en deze dien je zelf bij je verzekeraar in. Met sommige verzekeraars hebben wij een betaalovereenkomst en dienen wij de declaratie voor je in, maar ga ervan uit dat je in de meeste gevallen van ons de declaratie per E-mail ontvangt. Zorg ervoor dat je adresgegevens up-to-date zijn als je bijvoorbeeld tijdens het traject verhuist. Onze herinneringen gaan namelijk via de post.

Je ontvangt eerst een declaratie van ons met het gehele bedrag van het traject. Deze kun je dan bij jouw verzekering indienen. Vervolgens krijg je een percentage van de declaratie terug. Bij een restitutiepolis is dit 100%, bij een gewone basisverzekering kan dit ongeveer 70% zijn. Je krijgt het bedrag dan van jouw verzekering op je bankrekening. Vervolgens kan je ons betalen.

Eigen bijdrage per sessie in 2020

Wij hebben ervoor gekozen om GEEN contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dat houdt financieel het volgende in:

Restitutiepolis (vrije keuze polis)
Bij een restitutiepolis zal de verzekering de NZA tarieven hanteren. De verzekering zal 100% van het NZA tarief vergoeden. Hierdoor is er geen eigen bijdrage. Wil je weten of je een zuivere restitutiepolis hebt? Klik dan op deze link of kijk in de onderstaande lijst;

 • Avéro Achmea Zorg Plan Restitutie
 • CZ Restitutie
 • De Amersfoortse Basisverzekering Restitutie
 • De Friesland Zorgverzekeraar Vrije Keus PolisFBTO
 • Zorgverzekering (Restitutie)Ik! Zorg Plan Restitutie
 • IZZ Basisverzekering RestitutieKiemer
 • Zorgverzekeraar BasisverzekeringMenzis Basis Vrij
 • OHRA Zorgverzekering
 • PNO basisverzekeringPro Life Principe Polis Restitutie
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • ZorgpolisUnitedConsumers VGZ Eigen Keuze
 • UnitedConsumers VGZ Eigen KeuzeUnivé Zorg Vrij
 • PolisVGZ Eigen Keuze
 • VVAA zorgverzekering Basis
 • ZEKUR Zorg Vrij
 • Zilveren Kruis Basis Exclusief
 • Zorg en Zekerheid Zorg Vrij PolisZorgverzekeraar
 • UMC
 • VvAA
 • Standholland

Basisverzekering:
De verzekering keert gemiddeld 70% van de declaratie uit. Het bedrag dat dan over blijft om aan ons te betalen noemt men de ‘eigen bijdrage’. Bij een intensief traject kan dit al snel oplopen boven de € 300 euro waarbij het dan niet uitmaakt of je 7 of 10 sessies hebt afgenomen. Wij willen je hierbij tegemoet komen en vragen een vast bedrag per sessie voor de eigen bijdrageJe betaalt dan € 22,50 per sessie

Hoe gaat het dan in de praktijk bij een basispolis?
Afhankelijk van de maatschappij en het soort naturapolis dat je hebt afgesloten vergoedt de verzekeraar een deel van de nota. In de polisvoorwaarden staan welk percentage ze vergoeden bij niet gecontracteerde BGGZ. Vaak is dit 70% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.
In dit voorbeeld gaan we uit van een door de verzekeraar gemiddeld gecontracteerd tarief van € 1434,96 voor een Intensief traject.

Voorbeeld:
Je hebt een intensief traject doorlopen en 8 sessies gehad en je bent bij CZ verzekerd met een basispolis.

 • Je ontvangt van ons een declaratie van € 1434,96 euro die je bij CZ kan indienen
 • CZ keert jou rond de € 1004.47,- euro uit op je bankrekening en stuurt je een overzicht waarin staat:

Voorbeeld vergoedingsoverzicht:

NZA tariefVergoeding 70% (van 1.230,00)Eigen bijdrage 30%
€ 1434,96
€ 1004,47

€ 430,49

Je betaalt volgens dit voorbeeld € 1004,47 aan ons voor de behandeling. Het deel dat ze niet vergoeden noemen ze een eigen bijdrage. Vaak lijkt het alsof je deze eigen bijdrage van € 430,49 moet bijbetalen op onze behandeling. Dit is bij Psycholoog Nederland niet het geval. Deze door de verzekeraar berekende eigen bijdrage nemen wij voor onze rekening. In plaats hiervan zullen wij een factuur sturen met een eigen bijdrage die berekend is per sessie.
In dit voorbeeld zal je nog een factuur van 8 sessies x € 22,50 = € 180,- euro ontvangen.

Specialistische GGZ

Intake en zorgtraject
Psycholoog Nederland is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs mee.
De meeste behandelingen bij Psycholoog Nederland worden vanuit de generalistische basis-GGZ vergoed. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben. U heeft dan wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Een behandeling wordt vergoed als uw klacht voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM diagnose ( het handboek voor psychische stoornissen). De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

Hoe wordt een profiel gekozen?
Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek, een inschatting gemaakt welk traject bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to-ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met de verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan de behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van je klachten toch meer tijd vraagt. Ongeveer een week na de intake ontvang je het behandelplan met daarin ook het patiëntenprofiel vermeldt. Dit patiëntenprofiel zal uiteindelijk ook gefactureerd worden.

Indienen van de nota.
Wij sturen de declaratie naar jou op en deze dien je zelf bij je verzekeraar in. Met sommige verzekeraars hebben wij een betaalovereenkomst en dienen wij de declaratie voor je in, maar ga ervan uit dat je in de meeste gevallen van ons de declaratie per E-mail ontvangt. Zorg ervoor dat je adresgegevens up-to-date zijn als je bijvoorbeeld tijdens het traject verhuist. Onze herinneringen gaan namelijk via de post.

Je ontvangt eerst een declaratie van ons met het gehele bedrag van het traject. Deze kun je dan bij jouw verzekering indienen. Vervolgens krijg je een percentage van de declaratie terug. Bij een restitutiepolis is dit 100%, bij een gewone basisverzekering kan dit ongeveer 70% zijn. Je krijgt het bedrag dan van jouw verzekering op je bankrekening. Vervolgens kan je ons betalen.

Eigen bijdrage

Wij hebben ervoor gekozen om GEEN contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dat houdt financieel het volgende in:

Restitutiepolis (vrije keuze polis):
Bij een restitutiepolis zal de verzekering de NZA tarieven hanteren. De verzekering zal 100% van het NZA tarief vergoeden. Hierdoor is er geen eigen bijdrage.
Wil je weten of je een zuivere restitutiepolis hebt? Klik dan op deze link of kijk in de onderstaande lijst

 • Avéro Achmea Zorg Plan Restitutie
 • CZ Restitutie
 • De Amersfoortse Basisverzekering Restitutie
 • De Friesland Zorgverzekeraar Vrije Keus Polis
 • FBTO Zorgverzekering (Restitutie)
 • Ik! Zorg Plan Restitutie
 • IZZ Basisverzekering Restitutie Kiemer
 • Zorgverzekeraar Basisverzekering Menzis Basis Vrij
 • OHRA Zorgverzekering
 • PMA Basis Vrij
 • PNO basisverzekering
 • Pro Life Principe Polis Restitutie
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • ZorgpolisUnitedConsumers VGZ Eigen Keuze
 • UnitedConsumers VGZ Eigen Keuze
 • Univé Zorg Vrij Polis
 • VGZ Eigen KeuzeVVAA zorgverzekering Basis
 • ZEKUR Zorg Vrij
 • Zilveren Kruis Basis Exclusief
 • Zorg en Zekerheid Zorg Vrij Polis
 • Zorgverzekeraar UMC
 • VvAA
 • Standholland

Basisverzekering:
De verzekering keert gemiddeld 70% van de declaratie uit. Het bedrag dat dan over blijft om aan ons te betalen noemt men de ‘eigen bijdrage’. Bij een traject in de specialistische GGZ kan dit al snel oplopen boven de € 1000 euro. Wij willen je hierbij tegemoet komen en vragen een vast bedrag van € 225,- euro voor de eigen bijdrage.Deze factuur ontvang je wanneer de behandelfase aanvangt. Indien tijdens de diagnostiekfase blijkt dat wij niet de juiste hulp kunnen bieden, dan zal er geen eigen bijdrage zijn.

Hoe gaat het dan in de praktijk bij een basispolis?
Afhankelijk van de maatschappij en het soort naturapolis dat je hebt afgesloten vergoedt de verzekeraar een deel van de nota. In de polisvoorwaarden staan welk percentage ze vergoeden bij niet gecontracteerde SGGZ. Vaak is dit 70% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Voorbeeld:
Je hebt een traject doorlopen met meer dan 1800 minuten en je bent bij CZ verzekerd met een zorg op maat basispolis.

 • Je ontvangt van ons een declaratie van € 4.868,61 euro die je bij CZ kan indienen
 • CZ keert jou € 3330,65,- euro uit op je bankrekening en stuurt je een overzicht waarin staat:
NZA tariefVergoedingEigen bijdrage
€ 4.868,61
€ 3330,65
€ 1537,96

Je betaalt volgens dit voorbeeld € 3330,65 aan ons voor de behandeling. Het deel dat ze niet vergoeden noemen ze een eigen bijdrage. Vaak lijkt het alsof je deze eigen bijdrage moet bijbetalen op onze behandeling. Dit is bij Psycholoog Nederland niet het geval. Deze door de verzekeraar berekende eigen bijdrage nemen wij voor onze rekening. In plaats hiervan hebben wij al een factuur naar je verstuurd met een eigen bijdrage van € 225,- euro.

Neem contact met ons op


Wil je snel geholpen worden? Vul het formulier in of bel ons op 0850645864  om een intake in te plannen. Psycholoog Nederland biedt ook veilige & persoonlijke zorg op afstand. 

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.


Info@psycholoognederland.org
Telefoon: 085 0645864