Paniekstoornis

 

 

Angstig op momenten dat het niet nodig is?
Waag de sprong en we overwinnen samen de angst voor de angst!

 

De behandelingen van Psycholoog Nederland worden vanuit de basis verzekering vergoed.
Bel ons op 0356315980 om een intake in te plannen bij één van onze psychologen.

 

Wat is een paniekaanval?

Er is dan sprake van angst, zonder dat daar een directe aanleiding voor is. De angst is dan niet langer functioneel. Bij een paniekaanval is dat het geval. Op een vaak onverwachts moment komt er een hevige angst opzetten, waardoor je in paniek kan raken. De sensaties die je voelt zijn vreemd, gezien de doodgewone situatie waar je je op dat moment in bevindt. Hartkloppingen, hyperventilatie, verhoogde hartslag, transpireren en trillen zijn daar voorbeelden van. Je kunt het gevoel hebben dat er iets niet goed gaat in je lichaam, dat je misschien wel gek wordt of een hartaanval krijgt. Door deze gedachtes neemt de angst alleen maar toe, waardoor je in een vicieuze cirkel terecht kan komen.

De situaties waarin deze paniekaanvallen zich voordoen kunnen varieren, maar het zijn vaak wel dezelfde soort situaties. Veelal zijn dat plaatsen waaruit ontsnappen moeilijk is, zoals een druk cafe, een lift, het openbaar vervoer of een winkelcentrum.

Je spreekt van een paniekaanval als deze zeer plotseling op komt zetten en binnen 10 minuten een piek bereikt. Er moet sprake zijn van minstens vier van de onderstaande symptomen:

 • Hartkloppingen
 • Gevoel van ademnood of verstikking
 • Hevig transpireren
 • Duizeligheid
 • Trillen/beven
 • Misselijkheid
 • Buikpijn
 • Futloosheid
 • Depersonalisatie (geen contact meer met zichzelf)/ onwezenlijk gevoel
 • Tintelingen in armen en voeten, verdoofd gevoel
 • De angst voor een hartaanval of angst om te stikken
 • Angst om te sterven
 • Angst om de controle te verliezen of gek te worden

 

Er zijn veel mensen die wel eens een paniekaanval hebben. In sommige gevallen kan het echter zijn dat de paniekaanvallen je leven gaan beheersen; je maakt je veel zorgen over het krijgen van een nieuwe paniekaanval en je maakt je zorgen over wat er zou kunnen gebeuren als je weer een paniekaanval zou krijgen. In dat geval is er sprake van een paniekstoornis.

Hoe een paniekstoornis precies ontstaat, is onbekend. Wel is bekend dat het meestal begint op een leeftijd tussen de 25 en 35 en dat vrouwen er meer last van hebben dan mannen.

Een paniekaanval bestaat uit drie componenten. Tijdens een paniekaanval voel je iets (bijvoorbeeld hartkloppingen, duizeligheid, trillen, benauwdheid, enzovoort); je denkt iets over deze lichamelijke gevoelens (bijvoorbeeld: "o help, dit gaat verkeerd, ik ga flauwvallen", of "nu moet ik snel naar huis, anders verlies ik de controle en word ik gek") en je doet iets (u gaat snel naar huis of gaat even zitten). Sommige mensen zijn zo bang dat ze maar liever een aantal dingen vermijden. Dit is gedrag om te voorkomen dat er nog een aanval optreedt. Op korte termijn geeft dat opluchting; je bent dan immers weg uit de moeilijke situatie. Op lange termijn echter worden de klachten alleen maar erger, omdat de angst om die situaties wél op te zoeken steeds groter wordt. Het is de bedoeling dat wij samen de vicieuze cirkel gaan doorbreken. Hiertoe gaan wij aan de slag door op alle componenten van een paniekaanval in te grijpen. Ik leer je beter om te gaan met je angst. Paniekaanvallen voorkomen kan ik niet, maar wel is het zo, en onderzoek bevestigt dit, dat wanneer clienten niet meer bang zijn voor het optreden van paniekaanvallen deze vaak in frequentie afnemen en verdwijnen.

Wil je snel geholpen worden? Bel ons op 0356315980 om een intake in te plannen.

 

Behandeling

Om een paniekstoornis aan te pakken gebruiken wij onder andere:

 • Psycho-educatie. Door precies uit te leggen wat een paniekaanval inhoudt en wat het met je doet, verlaag ik "de angst voor de angst"

 • Interoceptieve exposure. Blootstelling aan lichamelijke sensaties zodat de angst, die deze sensaties oproepen, kan uitdoven

 • Contra-conditioneren. Er wordt lichamelijk en mentaal een ander pad aangelegd. Een pad wat niet leidt tot paniek, maar juist precies het tegenovergestelde gevoel oproept. Deze techniek kan je dan actief toepassen wanneer er een paniekaanval optreedt.

 • Indien noodzakelijk ook bepaalde ontspanningsoefeningen.

Daarnaast gebruiken wij oplossingsgerichte therapie. Dat houdt in dat we uw eigen krachten, ideen en oplossingen gaan aanwenden in het herstelproces.

Waarom doorlopen met een paniekstoornis als je echt geholpen kan worden?

 

Lees hier het gehele behandelaanbod van Psycholoog Nederland
Waar kan je terecht? Onze locaties