Behandeling burn-out

 

 

De behandelingen van Psycholoog Nederland worden vanuit de basis verzekering vergoed.
Bel ons op 0356315980 om een intake in te plannen bij één van onze psychologen.

 

Klachtenreductie

 • overzicht herstellen
 • samenhang zichtbaar maken
 • doelen formuleren

Tijdens deze fase wordt er overzicht en inzicht gegeven over uw klachten , de omstandigheden die de klachten in stand houden, en uw persoonlijkheidsstijl die deze mogelijk beinvloeden.  Door een stuk bewustwording van de mogelijke gevolgen van uw personlijkheidsstijl, ontstaat er keuzevrijheid. U kunt duidelijker de gevolgen van bepaald gewoontegedrag inzien en kiezen om hetzelfde te reageren of om alternatieven te onderzoeken.

Bij klachtenreductie worden de mogelijkheden onderzocht om de geestelijke overbelasting te verminderen, wordt gewerkt aan een vermindering van de spanningsklachten en wordt u, als dat nodig is, aangespoord tot leefstijlverbeteringen. Tevens wordt er in deze fase van de behandeling het zelfcontroleprogramma geintroduceerd. Het zelfcontroleprogramma om spanning, stress en vermoeidheid te reduceren is bedoeld om eerder en beter signalen van overbelasting te herkennen, waardoor een verdere toename van de klachten kan worden voorkomen.

Oplossingsgerichte en cognitieve therapie

We nemen de situatie zoals u die zich wenst als uitgangspunt en doel van de behandeling. Wij geloven dat u in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om uw gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Wij geven u het gereedschap en het inzicht om deze op het juiste moment in te zetten.

Wij zullen inzoomen op uw  persoonlijkheidsstijl en samen wordt er bekeken of deze uw klachten in stand houden en/of negatief beinvloeden. Indien nodig, wordt er onderzocht of er alternatieven zijn voor het gewoontegedrag. Het kan zijn dat deze alternatieven alleen mogelijk zijn als we uw persoonlijkheidsstijl deels gaan aanpassen.

Onderwerpen (hulpmiddelen) die aan bod kunnen komen: Burnout

 • Cognitieve therapie - gedachtenschema's.
  • Werkhervatting.
  • Werkgerichte interventies
  • Conflicthantering en lichamelijke vermoeidheid
  • Time-mangement

 

Terugvalpreventie

Alvorens tot afsluiting te komen, is het van belang om via meting vast te stellen in hoeverre de behandeling tot het gewenste doel heeft bereikt. Aan het eind van de behandeling wordt er opnieuw een klachtenlijst ingevuld. We kunnen dan inzien of de behandeling een positief effect heeft gehad en zo ja, op welke gebieden. Tevens wordt er onderzocht hoe het positieve effect van de behandeling het beste behouden blijft. In deze fase van de behandeling wordt het werkboek wel weer gebruikt. Er wordt een plan gemaakt over de stappen die u kunt zetten indien er sprake is van terugval.

Werktrajecten

 • Indien de klachten dusdanig op de voorgrond staan dat het je werk belemmert, neem dan contact met ons op. Naast de bais-ggz trajecten, waarbij jouw verzekering wordt gebruikt, zijn er ook re-integratie en/of coachingtrajecten mogelijk die de werkgever financiert en tevens kan mee helpen in het herstelproces. Zie onze re-integratie trajecten.

 

 

Symptomen burnout

 

 

Lees hier het gehele behandelaanbod van Psycholoog Nederland
Waar kan je terecht? Onze locaties