Mindfulness training

 

Startdatum: 18 januari 2019 in Amsterdam.

Vrijdagochtend van 10.00 - 12.30

18, 25 januari

1,8,15 februari

1, 8, 15 maart

 

Mindfulness is een zinvolle aanvulling op de cognitieve gedragstherapie en andere therapievormen. Ondanks een deskundige behandeling geneest niet iedereen volledig van psychische klachten. Sommige mensen blijven klachten houden, hebben een bepaalde kwetsbaarheid, of zijn gevoelig voor terugval.

Mindfulness richt zich op het verkrijgen van een andere houding ten opzichte van psychische problemen. Een houding die gekenmerkt wordt door meer acceptatie. Het blijkt namelijk dat het willen wegdrukken of controleren van nare gevoelens of gedachten een belangrijke rol speelt bij het ontstaan, voortduren en terugkeren van psychische problemen.
Nare gevoelens als angst, verdriet, boosheid worden gezien als een probleem dat ‘opgelost’ moet worden. Terwijl dat niet altijd nodig is. Als het lukt om ervoor open te staan, kunnen mensen merken dat ze die gevoelens kunnen ervaren, en ook dat ze vanzelf weer afnemen of verdwijnen. Vaak levert dat minder narigheid op dan het alternatief, namelijk het gevoel bestrijden.

Wat is mindfulness?


Mindfulness kan omschreven worden als een aandachttraining. Het gaat bij mindfulness om twee aspecten. Het eerste betreft het (leren) richten van de aandacht op wat er in het hier en nu is. Het tweede betreft het (leren) aannemen van een nieuwsgierige en accepterende houding tegenover de ervaring in het hier en nu. Elke ervaring (gedachte, emotie, lichamelijk gevoel) wordt toegelaten; zij hoeft niet veranderd te worden. U kunt leren er op een andere manier mee om te gaan.
Mindfulness kunt u leren met behulp van meditatie-oefeningen. Meditatie is bewust zijn van wat u doet, terwijl u het doet. Door deze bewustwording leren mensen hun eigen ingesleten, automatische patronen (in doen en denken) te herkennen. Daarmee ontstaat er ruimte voor ander gedrag.

De training


De training is gebaseerd op de ‘Mindfulness Based Cognitive Therapy’ van Segal, Williams en Teasdale, die zich op hun beurt baseerden op de ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ van Jon Kabat-Zinn.

Elke bijeenkomst bestaat uit het doen van aandachtsoefeningen; het zorgvuldig nabespreken daarvan en uitwisseling van ervaringen; theorie; oefeningen om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten; opdrachten om thuis te oefenen (45 minuten per dag). We willen benadrukken dat het een training is waar de focus ligt op het oefenen van vaardigheden.

Voor wie is de training bedoeld?


De training is bedoeld voor:

  • Mensen die een depressieve periode hebben meegemaakt en die op dit moment (gedeeltelijk) hersteld zijn. Gebleken is dat mensen die verschillende keren een depressie hebben gehad gevoeliger zijn voor terugval; en dat mindfulness effectief is in het kader van voorkomen van terugval.
  • Mensen met een angststoornis die niet volledig hersteld zijn ondanks een gevolgde cognitieve gedragstherapie.
  • Mensen die graag controle willen houden en het moeilijk vinden om dingen los te laten en daardoor spanningsklachten ervaren.
  • Mensen die last hebben van lichamelijke klachten als gevolg van psychische spanning.

 

Voor wie is de training niet geschikt?
  • Mensen die afhankelijk zijn van alcohol of drugs
  • Mensen  die moeilijk in een groep kunnen functioneren.
  • Mensen die last hebben van psychotische klachten
  • Mensen die geen tijd vrij kunnen maken voor de huiswerkopdrachten

Praktische informatie
De training bestaat uit negen bijeenkomsten van 2½ uur per week
We werken in groepen van zes tot twaalf deelnemers.

Aanmeldingsprocedure
Gedurende de training wordt u ingeschreven bij Psycholoog Nederland. Voor deze inschrijving is een verwijzing nodig van uw huisarts. De trainer zal u dan bellen om uw aanmelding te bespreken en te zien of er eerst een reguliere intake nodig is of dat een verkorte aanmeldingsprocedure kan worden gevolgd.
Als je al cliënt bent bij Psycholoog Nederland en interesse hebt om deze training te volgen, dan kan je contact opnemen met je uitvoerend behandelaar.

 

Kosten
Voor gezondheidszorg geldt in Nederland een verplicht eigen risico voor elke verzekerde. Dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Ook de geestelijke gezondheidszorg valt onder dit eigen risico. Indien je een traject in onze SGGZ volgt, dan geldt de vaste eigen bijdrage per jaar. Dat is 125 euro voor het diagsnotiek traject en 100 euro voor het behandeltraject. Deze training wordt niet in de BGGZ aangeboden. Indien je de training wilt volgen zonder een SGGZ traject en zonder verwijsbrief dan zijn de kosten 500 euro btw vrij. Via een bedrijf zijn de kosten 700 euro ex btw.

Cursusmateriaal
Daarnaast zijn er voor de training CD’s nodig om thuis mee te oefenen. Ook krijg je een cursusmap