Running therapie

 

Wat is het?


Running therapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop. Naast de wekelijkse
sessies leer je om gedurende de cursus zelf liefst een tot twee keer per week hardlopen te
integreren.
Daarbij is de naam running therapie misschien wat verwarrend. Het woord ‘running’ roept
associaties op met rondetijden en hardloopwedstrijden. Snel hardlopen of in een bepaalde tijd
opbouwen naar een afstand is echter niet van belang. Dit betekent dat het hardlopen ook
uitgevoerd kan worden op een snel wandeltempo of net iets harder. De focus ligt op rustig en
met aandacht lopen, kortom, op het proces. Juist het loslaten van het halen van een bepaalde
snelheid of afstand kan gezien worden als een onderdeel van running therapie.


Hoe werkt het?


Er zijn veel onderzoeken gedaan die het positieve effect van op een gezonde manier
hardlopen onderstrepen. Sommige onderzoeken gaan uit van een neurobiologische verklaring;
het aanmaken van stofjes in je lichaam die een positief effect hebben, zoals natuurlijke
antidepressiva, ontspannende stofjes etc. Andere onderzoeken gaan uit van een
psychologisch effect, doordat je bijvoorbeeld je gestelde doelen haalt, je aandacht beter leert
te richten of meer zelfvertrouwen opbouwt.


Voor wie?


Running therapie is voor iedereen die kan wandelen geschikt. Het kan ingezet worden bij een
breed scala van psychische klachten. De voornaamste klachten waar running therapie een
positieve invloed op heeft, zijn depressieve, stress-, burn-out en angstklachten.


Hoe?


De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 50 minuten waarbij elke keer 30 minuten wordt
gelopen, de overige tijd wordt besteed aan bespreking van het thema van die week en hoe het
de afgelopen week is gegaan.

Wanneer en waar?


De volgende cursus start in februari 2019 in Amsterdam Westerpark