Cursus Zelfbeeld

 

 

 

Het ontwikkelen van een gezond en positief zelfbeeld

 
Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Ieder mens heeft wel eens last van een somber moment, waarin hij of zij  minder vertrouwen in zichzelf heeft dan normaal. Veel mensen hebben  echter veel vaker last van een verminderd zelfvertrouwen en een negatief beeld van zichzelf. Dit uit zich bijvoorbeeld in negatieve gedachten over zichzelf, zoals “Iedereen doet het beter dan ik”, “Hoe kan diegene mij nou leuk vinden?” of “Ik ben ontzettend saai”. Deze gedachten leiden tot een naar gevoel over jezelf. Als dit soort gedachten en dit nare gevoel vaak bij iemand opkomen, spreken we van een negatief zelfbeeld.  

Het leidt er vaak toe dat je minder toekomt aan de dingen die je graag  wilt in het leven: het staat je in de weg. Een negatief zelfbeeld is vaak al lang aanwezig, maar dit betekent niet dat er niets aan te doen is. Lage zelfwaardering of negatief zelfbeeld is geen aparte psychiatrische diagnose, maar komt vaak voor in combinatie met:


Cursus “Verbeter je zelfbeeld”

Voor veel mensen is lage zelfwaardering een reden om hulp te zoeken. Bekend is dat lage zelfwaardering een risicofactor is voor het ontwikkelen van of terugvallen in angst of depressie. Lage zelfwaardering kan ook de behandeling belemmeren. De cursus “ Verbeter je zelfbeeld” van Psycholoog Nederland kan je helpen om je beter over jezelf te gaan voelen. Je gaat in deze groepscursus actief aan de slag met praktische oefeningen en helpt  jezelf en elkaar om een beter zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij je wordt bijgestaan door de twee groepstherapeuten.

COMET

De COMET cursus is een cognitief-gedragstherapeutische interventie die doorgaans wordt uitgevoerd als aanvulling op een behandeling. Er is dan sprake van een negatief zelfbeeld waarbij de deelnemer wel weet dat dit beeld niet helemaal terecht is, en de deelnemer wel minimaal één positieve eigenschap van zichzelf kan benoemen.

Praktische cursusinformatie

Belangrijk voor deelname is dat u gemotiveerd bent en rekening houdt met 30 minuten oefenen per dag. De cursus bestaat naast een kort intakegesprek uit 8 a 9 bijeenkomsten van 90 minuten. De zittingen volgen een vast stramien dat is vastgelegd in een protocol.

De cursus wordt vergoed, zowel in de generalistische als in de specialistische (basis-)GGZ. Er zal gebruik gemaakt worden van het werkboek ‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen” van Kees Korrelboom. Je zal dit werkboek bij de start van de behandeling van ons ontvangen. Uiteraard kan je ook als zelfbetaler deelnemen aan de COMET cursus. Hiervoor kan je contact met ons opnemen op het volgend telefoonnummer: 0356315980

Indien je al in behandeling bent bij Psycholoog Nederland, dan kan je met de behandelaar nagaan of deze cursus een passende aanvulling op jouw behandeling is.  Indien je (nog) niet in behandeling bij Psycholoog Nederland bent dan kan je, na verwijzing van de huisarts, tijdens de intake met een van onze psychologen de indicatie voor deelname bespreken.

Wanneer is de volgende cursus?

Donderdag 21 mrt, 4, 11, 18, 25 apr, 2, 9, 30 mei (15:30-17:00)

Locatie: Emmastraat 53 A, Hilversum