Klachten of suggesties

 

 

Niet tevreden? 
Ondanks dat de professionals van Psycholoog Nederland (B4 Solutions) hun uiterste best doen om cliënten te behandelen op een manier die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Bijvoorbeeld over de behandeling, de manier waarop u werd benaderd of dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u daarover een klacht indienen. Het is voor uzelf, maar ook voor ons, belangrijk dat u uw onvrede uit. Psycholoog Nederland ( B4 Solutions) vindt een goede klachtenbehandeling belangrijk. In de eerste plaats voor u: om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. Maar ook voor ons: door middel van de klachtenbehandeling kunnen tekortkomingen binnen de organisatie aan het licht komen, die anders misschien verborgen zouden blijven. Vaak helpt een gesprek met de hulpverlener al. Als een gesprek met de betrokkenen niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opgenemen met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Soms lost ook dat de problemen niet op. Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris.

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk. We huren deze klachtenfunctionaris in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?
De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen;

  • de klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht;
  • met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met ons over de klacht;
  • de klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten;
  • de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek.

Als klachtenfunctionaris bemiddel ik bij ontevredenheid of een klacht die u over uw zorgverlener of zorgaanbieder heeft. In een gesprek kan ik desgewenst bemiddelen. Het uitgangspunt is dat u en de zorgverlener en/of zorgaanbieder zelf tot een oplossing komen. In dit proces heb ik daarin een ondersteunende rol;

  • ik luister naar uw probleem en verhelder de klacht;
  • ik overleg desgewenst met de organisatie met uw toestemming;
  • ik kan u informatie geven over uw rechten en plichten;
  • ik bemiddel desgewenst tijdens een gesprek tussen u en de organisatie.

Onze klachtenregeling
We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

U kunt de klachtenregelingen hier downloaden

Hoe komt u in contact met de klachtenfunctionaris
Via de website van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht kunt u meer informatie vinden. Er is een aparte website voor cliënten op www.eckg.nl. Wanneer u klikt op ‘Website indienen klachten’ komt u op de klachtpagina terecht. Op deze pagina vind u ook het profiel van de klachtenfunctionaris die we inhuren en kunt u direct in contact komen.

De klachtenfunctionaris;
Mevrouw Duynstee
J.Duynstee@eckg.nl
profiel klachtenfunctionaris ( kunt u downloaden)
[klachtenformulier] ( kunt u downloaden)

Geschillencommissie


Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze externe geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk. We huren deze geschillencommissie in via Geschillencommissie zorg.

Wat kan de externe geschillencommissie voor u doen?
De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie personen. De onafhankelijke voorzitter heeft een juridische achtergrond en er neemt minimaal 1 inhoudsdeskundige deel aan de commissie. De commissie beoordeelt klachten op basis van hoor- en wederhoor.