Burn-out

 

Heb je het gevoel je werkzaamheden niet meer aan te kunnen?
Word je begraven onder je werk?
Bij Psycholoog Nederland leert u de juiste keuzes te maken.

 

Psycholoog Nederland

 

Amsterdam - Abcoude - Almere - Bussum - Breda - Culemborg - Den Haag - Den Helder - Doorwerth - Haarlem - Houten - Sittard - Texel - Utrecht - Uithoorn - Zeewolde - Zeist

De behandelingen van Psycholoog Nederland worden vanuit de basis verzekering vergoed.
Bel ons op 0356315980 om een intake in te plannen bij één van onze psychologen.

 

 

Fase 1 Klachtenreductie en adviestraject

  • overzicht herstellen
  • samenhang zichtbaar maken
  • doelen formuleren

Tijdens deze fase wordt er overzicht en inzicht gegeven over uw klachten, de omstandigheden die de klachten in stand houden, en uw persoonlijkheidsstijl die deze mogelijk beinvloeden. Door een stuk bewustwording van de mogelijke gevolgen van uw personlijkheidsstijl, ontstaat er keuzevrijheid. U kunt duidelijker de gevolgen van bepaald gewoontegedrag inzien en kiezen om hetzelfde te reageren of om alternatieven te onderzoeken.

Bij klachtenreductie worden de mogelijkheden onderzocht om de geestelijke overbelasting te verminderen, wordt gewerkt aan een vermindering van de spanningsklachten en wordt u, als dat nodig is, aangespoord tot leefstijlverbeteringen.

 

Fase 2 Cognitieve en oplossingsgerichte therapie

Wij nemen de situatie zoals u die zich wenst als uitgangspunt en doel van de behandeling. Wij geloven dat u in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om uw gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Wij geven u het gereedschap en het inzicht om deze op het juiste moment in te zetten.

Wijn zullen inzoomen op uw  persoonlijkheidsstijl en samen wordt er bekeken of deze uw klachten in stand houden en/of negatief beinvloeden. Indien nodig, wordt er onderzocht of er alternatieven zijn voor het gewoontegedrag. Het kan zijn dat deze alternatieven alleen mogelijk zijn als we uw persoonlijkheidsstijl deels gaan aanpassen. Burnout

Onderwerpen (hulpmiddelen) de aan bod kunnen komen:

Cognitieve therapie - gedachtenschema's.
  • Werkhervatting.
  • Werkgerichte interventies
  • Conflicthantering en lichamelijke vermoeidheid
  • Time-mangement

 

 

Fase 3 Terugvalpreventie

Alvorens tot afsluiting te komen, is het van belang om via meting vast te stellen in hoeverre de behandeling tot het gewenste doel heeft bereikt. Aan het eind van de behandeling wordt er opnieuw een klachtenlijst ingevuld. We kunnen dan inzien of de behandeling een positief effect heeft gehad en zo ja, op welke gebieden. Tevens wordt er onderzocht hoe het positieve effect van de behandeling het beste behouden blijft. Er wordt een plan gemaakt over de stappen die u kunt zetten indien er sprake is van terugval.

Wil je snel geholpen worden? Bel ons op 0356315980 om een intake in te plannen.

 

Wat is een burn-out?

Burn-out is een uitputtingsreactie van geest en lichaam op een lange, soms wel jaren, periode van ‘werkstress’. De accu raakt steeds verder leeg, zonder dat hij voldoende opgeladen wordt. Avond na avond kom je vermoeid thuis van je werk en je begint de volgende dag met dezelfde vermoeidheid. Het is niet meer dan logisch dat je lichaam dan opeens ‘stop’ zegt. Het geeft je een duidelijk signaal dat het genoeg is geweest, dat je lichaam en geest de stress niet langer aankunnen. Van de ene op de andere dag kun je je bed niet meer uitkomen en heb je al moeite om de trap af te lopen. Je bent letterlijk en figuurlijk ‘uitgeblust’. Op dat punt ben je gedwongen om te stoppen met werken. Dát punt noemen we burn-out. Andere klachten die komen kijken bij een burn-out zijn geheugen- en concentratieproblemen, slaapproblemen, gespannenheid, piekeren, somberheid en pijnklachten zoals hoofdpijn, spierpijn en maagpijn. Er kan sprake zijn van boosheid en woede naar de werkgever of naar collega’s toe. Er is vaak sprake van een gevoel van falen. Falen op het werk, maar ook falen als persoon. Voor mensen die een burn-out hebben is het vaak de eerste keer dat ze in aanraking komen met hulpverleners, daarvoor hebben ze altijd goed gefunctioneerd. Dat kan op zichzelf al een gevoel van falen met zich meebrengen.

Veel mensen met een burn-out geven aan dat er al eerder signalen van uitputting waren, maar dat ze deze genegeerd hebben. Vooral het constant moe thuis komen, moe naar het werk gaan en geen zin meer in het werk hebben, zijn vroege signalen van burn-out. Veel mensen zeggen ook dat ze thuis problemen kregen in de relationele sfeer, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en prikkelbaarheid.

Oorzaak

Er is geen eenduidende oorzaak te vinden voor burn-out. Wat we wel weten, is dat burn-out op zichzelf niet erfelijk bepaald is. Wat wel erfelijk bepaald is zijn persoonskenmerken, die wel ten grondslag kunnen liggen aan een burn-out. Binnen de huidige wetenschappelijke theorieën zijn er drie mogelijke verklaringen gevonden voor het ontstaan van een burn-out.

  • Persoonskenmerken. Perfectionisme, vooral het constant te hoge eisen aan jezelf stellen zonder dat je daar aan kunt voldoen, kan veel stress opleveren. Moeite om nee te zeggen, gebrek aan vaardigheden als tijdsplanning en subassertiviteit kunnen ook factoren zijn die bij kunnen dragen aan overbelasting.

  • Werkinhoud. Het werk bevalt niet meer, de taken zijn onduidelijk, de baas stelt te hoge eisen of het toekomstperspectief is onzeker. Met de huidige financiële recessie is dit momenteel een van de belangrijkste oorzaken.

  • Werksfeer. Er is onvoldoende afstemming tussen jou en het team, er zijn conflicten, de sfeer is onprettig, je krijgt onvoldoende voldoening of er wordt getreiterd en gepest.

 

Lees hier over de psychologen en onze werkwijze

Lees hier het behandelaanbod van Psycholoog Nederland

 

Psycholoog Nederland

Info@psycholoognederland.org
Telefoon: 035-6315980

Locaties

Amsterdam, Overtoom 570 (west)
Amsterdam, Wilhelminastraat 95-H (west)
Amsterdam, Prins Hendrikkade 193-c (centrum)
Amsterdam, Bloemstraat 62 ond (Jordaan)
Almere, Kerkgracht 30
Bussum, Vondellaan 45
Den Haag, Kruisbeklaan 15
Den Helder, Marsdiepstraat 621
Doorwerth, Richtersweg 252
Haarlem, Faradaystraat 2
Haarlem, Jansweg 26
Texel, Witte Kruislaan 19 E (Den Burg)
Uithoorn, Prinses Margrietlaan 86, unit 5
Utrecht, Aartsbisschop Romerostraat 578 (Voordorp)
Utrecht, Nieuwe koekoekstraat 41 (centrum)
Nijmegen, Oranjesingel 28
Zeewolde, Gildenveld 26 D

Algemene informatie