Coaching & Re-integratie trajecten bij psychisch verzuim.

 

Leidinggevende wordt actief in het behandelproces betrokken!
De psychologen bouwen een brug tussen begeleiding en reintegratie.
Het (her)ontdekken van de eigen kwaliteiten speelt een grote rol.

 

Uitgevallen van werk?


Wij, de psychologen van Psycholoog Nederland, geven cognitieve en oplossingsgerichte coaching en therapie voor zowel particulieren als medewerkers van organisaties. Onze psychologen hebben veel ervaring in het begeleiden van medewerkers bij re-integreren op werk en helpen je graag bij je herstel.


Wat helpt bij een spoedig herstel?


Werk is voor iedereen een belangrijk onderdeel van zijn of haar leven. Uitvallen van werk heeft dan ook een grote impact. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een aantal zaken je herstel bespoedigen:
- Oorzaakanalyse van je uitval: Inventariseren welke omstandigheden voor je klachten hebben gezorgd en hoe je hiermee bent omgegaan.
- Gezamenlijk behandelplan maken.
- Vroegtijdig betrekken van je leidinggevende in je proces van herstel.
- Een opbouwschema moet je stap voor stap weer aan het arbeidsproces laten wennen.
- Een gedegen terugval preventieplan

Onze werkwijze


Na de intake zal de behandelaar samen met jou een behandelplan maken. Een belangrijk onderdeel zal hierbij je re-integratie bij werk zijn. Aanvullend hierop kunnen we een zogenaamd “werkgevers traject” aanbieden. Hierbij ondersteunen we je actief richting de leidinggevende en bedrijfsarts.

Dit heeft aanvullende voordelen:

- De bedrijfsarts, leidinggevende en jijzelf hebben hetzelfde doel namelijk weer gezond aan het werk. Mocht je toch enige druk ervaren dan kunnen we je steunen en adviseren in dit proces door middel van directe communicatie met leidinggevende en bedrijfsarts.
- Vroegtijdig betrekken van leidinggevende en bedrijfsarts door het delen van vooraf samen opgestelde informatie over de behandeling en waar je staat in je
herstelproces. Jij bepaald welke informatie wordt gedeeld of niet!
- Er vindt een drie-gesprek tussen jou, je leidinggevende en de behandelaar plaats. Dit gesprek biedt de ruimte om stil te staan bij de aanleiding van je uitval, de huidige stand van zaken en de toekomst. Tevens biedt dit de mogelijkheid om te inventariseren wat je leidinggevende voor je kan doen om je herstel te bespoedigen.
- Halverwege en aan het eind van het behandeltraject krijgt de bedrijfsarts en de leidinggevende ook een schriftelijke terugkoppeling (tussenevaluatie en eindverslag).

Stap 1) Onderzoek & Advies traject

Dit gedeelte van het traject wordt vanuit ons hoofdkantoor aangestuurd. Er zal een psycholoog als vast aanspreekpunt fungeren voor werknemer, leidinggevende en bedrijfarts. Tijdens de behandeling zal deze psycholoog een brug bouwen tussen enerzijds de uitvoerend behandelaar ( de psycholoog waar de werknemer het behandeltraject zal volgen) en werknemer en anderzijds de werkgever en de bedrijfsarts. Dat houdt in dat de case-manager alle partijen informeert over de voortgang.

 

Re-integratie

Re-integratie en behandeling van burnout, angsten en depressie. Bewezen effectieve behandel protocollen worden aangewend in het herstelproces.

meer info

Coaching

Voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Coaching richt zich op het hier-en-nu en op de gewenste situatie en niet zozeer op het verleden.

meer info

 

Hoe kan ik een aanvullend werkgeverstraject opstarten?


Wil je graag je leidinggevende en bedrijfsarts betrekken bij herstel dan kan je het volgende doen:

Bel ons op 0356315980 en vertel ons dat je graag wil dat jouw werkgever wordt betrokken in het herstelproces. Wanneer je ons het nummer van jouw leidinggevende aan ons doorgeeft, dan kunnen wij met hem/haar contact opnemen om een voorstel te doen.

Brochure

Je kan de brochure hier als PDF downloaden. Deze kan je eventueel al naar je werkgever sturen mocht hij/zij al op de hoogte is van een eventueel re-integratie traject.