coachingstraject

Coachingstraject

De coachingstrajecten van Psycholoog Nederland zijn kortdurend en oplossingsgericht. Dat houdt in dat de focus ligt op wat er al wel goed gaat en welke competenties de medewerker al in zich heeft die hij of zij kan aanwenden voor herstel. Tijdens de intake wordt deze oplossingsgerichte aanpak al duidelijk. Niet alleen de klachten, maar ook de krachten worden in kaart gebracht.

 
Het coachingstraject is er voor de medewerker die zijn of haar persoonlijke effectiviteit wil vergroten.

De trajecten van Psycholoog Nederland beginnen eerst met het Onderzoek & Advies traject. Indien het van tevoren duidelijk is puur om coaching gaat, dan kan een coachingstraject gelijk worden gestart.

Onderzoek & Advies traject

Dit gedeelte van het traject wordt vanuit ons hoofdkantoor aangestuurd. Er zal een psycholoog als vast aanspreekpunt fungeren voor werknemer, leidinggevende en bedrijfarts. Tijdens de behandeling zal deze psycholoog een brug bouwen tussen de uitvoerend behandelaar ( de psycholoog waar de werknemer het behandeltraject zal volgen) en werknemer en anderzijds de werkgever en de bedrijfsarts. Dat houdt in dat de case-manager alle partijen informeert over de voortgang. De psycholoog (case-manager) zal onderstaande punten oppakken alvorens het behandeltraject begint.

De medewerker krijgt een aantal vragenlijsten voorgelegd die via een website worden ingevuld. Met de vragenlijsten wordt de ernst van de klachten en de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht.

Telefonisch Intakegesprek. Deze duurt 1 uur en hierin worden de klachten en de omgevingsfactoren die deze mogelijk beinvloeden onderzocht. Ook worden de karaktertrekken, die de klachten in stand houden, inzichtelijk gemaakt.

Diagnostiekverslag en adviesgesprek. In overleg met de medewerker ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie.

Telefonische terugkoppeling met de leidinggevende en eventueel bedrijfsarts.

Het coachingstraject.

Coaching richt zich op het hier-en-nu en op de gewenste situatie en niet zozeer op het verleden. Bij het coachingtraject is het minder belangrijk om uitgebreid stil te staan bij hoe iets is ontstaan of hoe een probleem in elkaar zit. Veel belangrijker is het doel en de oplossing, en hoe de weg daar naar toe er uit ziet!

Een medewerker kan minder goed functioneren als gevolg van psychosociale klachten. Medewerkers met teveel aanhoudende stress zijn vaak prikkelbaar, maken onnodige fouten, komen afspraken niet na, kunnen zich moeilijk concentreren en hebben moeite om te relativeren. Mogelijk kan er zelfs sprake zijn van verminderd functioneren en/of frequent verzuim door oververmoeidheid en emotioneel uit balans te zijn. In deze situatie kan men het beste gebruik maken van het kortdurende en oplossingsgerichte coachingstraject, gericht op het verminderen van de psychosociale klachten en het verbeteren van het functioneren van de medewerker.

In een coachingstraject helpen wij de medewerker bij het ontwikkelen en versterken van competenties en nieuwe gewoonten zodat de dingen van de dag, zowel privé als werk effectief, ontspannen en met voldoening uitgevoerd worden.

Advies/overleg
De medewerker en de leidinggevende hebben een gemeenschappelijk doel: weer met voldoening aan het werk te zijn. Men bereikt dit door samen te bouwen aan oplossingen. Daarom wordt de leidinggevende actief in het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende kan bieden, worden aangewend in het herstelproces. Tijdens een traject bij Psycholoog Nederland is er een 3-gesprek tussen leidinggevende, medewerker en de psycholoog ter bevordering van open communicatie en herstel. De psycholoog heeft ten allen tijden schriftelijke toestemming van de medewerker nodig alvorens telefonisch of schriftelijk contact plaatsvindt met leidinggevende en/of bedrijfsarts.

Onderwerpen uit het coachingstraject:

 • Effectief communiceren en (samen)werken
 • Persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen
 • Omgaan met werkdruk en stress
 • Tijd- en takenmanagement
 • Bevorderen van assertiviteit en zelfvertrouwen
 • Relatie en gezin, scheiding- en opvoedingsvraagstukken
 • Gezonde levensstijl, omgaan met ziekte en beperkingen
 • work life balans
 • leren ontspannen
 • herkennen en veranderen van negatieve patronen
 • Zingeving, persoonlijke waarden en keuzes

 

 • Investering B4 Coaching:
  5 gesprekken € 950 (ex. BTW)
  10 gesprekken € 1750 (ex. BTW)
 • Investering Onderzoek & adviestraject: 
  € 445 (ex. BTW)