Wat is non-verbale groepstherapie?

De kracht van non-verbale therapie is dat deze zich richt op het ervaren en voelen en minder op het cognitieve brein. Soms is het gemakkelijker om te verbeelden dan de dingen onder woorden te brengen. Bij non-verbale therapie kunnen onbewuste en bewuste gevoelens of ervaringen worden verbeeld en is hierdoor inzichtgevend. Doordat non-verbale therapie een product of een ervaring oplevert, blijft het langer in het geheugen opgeslagen dan een gesprek. Vaak is deze therapie daarom een goede ondersteuning van of toevoeging aan een verbale therapie. Door op een andere manier je problemen te benaderen wordt het creatief denken gestimuleerd. Creatief denken helpt je om wat makkelijker, breder en meer oplossingsgericht te kunnen denken i.p.v. steeds in dezelfde cirkeltjes te denken. Beeldende therapie levert een product op dat door zijn zichtbaarheid thuis kan helpen herinneren aan wat je wilt herinneren of erkenning geven aan wat erkenning nodig heeft.

Voor wie is de groepsbehandeling bedoeld?

Voor iedereen die moeite heeft met verbale therapie of juist te gemakkelijk praat en weinig voelt, voor wie affiniteit heeft met de therapievorm of met de thema’s en denkt dat de verbale therapie kan verdiepen of aanvullen. Hierdoor is deze therapie o.a. geschikt voor mensen met een depressie, met angsten, borderlineproblematiek of ondersteunend na traumatherapie


Hoe ziet de groepsbehandeling eruit?

De groepstherapie start steeds met een beeldende opdracht. Dit houdt in dat je iets maakt met verf, krijt, potlood enz. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet over of iets mooi is, maar het gaat over wat je uitdrukt. Daarna wordt er een drama-oefening gedaan, waarbij het lichaam, de stem of foto’s iets gaat verbeelden/uitdrukken.

De thema’s zijn: Verdriet, Angst, Boosheid, Blij-zijn, Grenzen (voelen/aangeven/accepteren), Zelfbeeld, Loslaten (van wat je los wilt laten) en thema’s die door de groep worden aangedragen.

Praktische informatie

De groepstherapie vindt vooralsnog alleen plaats op onze locatie in Rotterdam. Voor meer informatie over de locatie, het aantal bijeenkomsten en tijden verwijzen we je graag naar je behandelaar. Hij of zij kan je aanmelden en je ontvangt vervolgens alle benodigde informatie.

Neem contact met ons op


Wil je snel geholpen worden? Vul het formulier in of bel ons op 0850645864  om een intake in te plannen. Psycholoog Nederland biedt ook veilige & persoonlijke zorg op afstand. 

  • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.


Info@psycholoognederland.org
Telefoon: 085 0645864