Meer weten?

 

 

Psycholoog Nederland bestaat sinds 2014. Het is een GGZ-instelling die vanuit de basis-ggz opereert. Daarnaast doen sommige van onze psychologen ook re-integratie trajecten voor het bedrijfsleven of fungeren als praktijkondersteuner bij de huisarts. De oprichter van Psycholoog Nederland is zelf ook psycholoog en heeft ook mogelijk daardoor zijn prioriteiten op een rijtje. Het belang van de cliënt staat namelijk voorop en daarnaast is het erg belangrijk om een goed team van psychologen met dezelfde instelling om je heen te verzamelen. Wij hechten veel waarde aan innovatie en vakbekwaamheid ( workshops voor psychologen en intercollegiaal overleg).

Kwaliteit

De kwaliteit van onze behandelingen wordt op verschillende manieren up-to-date gehouden:

Met onze basispsychologen werken wij werken in duo's. Er kijkt op de achtergrond altijd een andere psycholoog mee. Deze psycholoog zal het behandelplan lezen en in contact met de cliënt staan.
 
De psychologen hebben verplichte intervisie en cliëntoverleg.

De psychologen zijn allen lid van verenigingen waarbij zij continue cursussen en/of worhops dienen te volgen.

Clïenten vullen op het einde van de behandeling een vragenlijst in die de tevredenheid onderzoekt. Indien hier structureel lage cijfers uit komen, dan gaan wij oplossingsgericht met de desbetreffende behandelaar aan de slag.

Wij organiseren workshops voor onze psychologen.

Onze psychologen dienen zich aan de regels en wetten van de Nederlandse Zorg Autoriteit te houden.

Wij hebben een kwaliteitsstatuut, Raad van Advies & Toezicht, klachtencommissie en een cliëntenraad.