Psychosezorg | Verwijzen
Wij behandelen psychotische stoornissen

U kunt mensen aanmelden vanwege (het vermoeden op) psychose, waarbij alle psychotische stoornissen welkom zijn, van mild tot schizofrenie. Psycholoog Nederland biedt vanaf heden diagnostiek, second opinions en behandeling voor psychose op onze locatie in Utrecht. Dit gebeurt onder leiding van Dhr. Dr. Tonnie Staring, klinisch psycholoog.


Wachttijd:       2 weken

Tel: (085) 76 07 284

Doelgroep

Stadia 1 tot en met 3 (zie stadiëringmodel in de Zorgstandaard Psychose, artikel 2.7) van psychotische stoornissen worden gediagnosticeerd en behandeld. De klachten kunnen positieve symptomen zijn (stemmen horen, andere hallucinaties, paranoia of gevoelens van dreiging, en andere wanen), negatieve symptomen (inactiviteit, weinig motivatie, etc.) of aanverwante klachten zoals zelfstigma, depressie, rouw, agorafobische angst en problemen in functioneren. De diagnose kan een psychotische stoornis zijn alsook bipolaire stoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, posttraumatische stressstoornis, obsessief-compulsieve stoornis, en meer. 

Ook helpen wij mensen die geen diagnose hebben in het psychose spectrum, maar wel een risicoprofiel op psychose (UHR, Zorgstandaard Psychose). Het maakt hierbij niet uit of een cliënt ook bij een andere instelling in zorg is, mits wij de psychose problemen met een aanbod kunnen voorzien zoals nog niet elders loopt. 

Aanvullende voorwaarde

Cliënten moeten gesprekstherapie wensen, doch de hulpvragen hoeven niet samen te vallen met de psychose klachten. Iemand is welkom indien die psychose klachten heeft, ook al is de hulpvraag vooral beter te willen slapen, meer contact te krijgen, aan trauma’s in het verleden willen te werken, of weer zelfstandig boodschappen te durven doen. 

Contra-indicaties

We kunnen cliënten niet aannemen indien: (a) zij geen wens hebben tot gesprek; (b) een stoornis in middelengebruik dermate op de voorgrond staat dat er niet goed middels therapie aan de andere problemen gewerkt kan worden; (c) er sprake is van Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of lager intellectueel niveau.

Bij alle andere individuele kenmerken, contexten of mogelijke obstakels doen wij ons best om de zorg voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar te maken (denk bv. aan anders-taligheid, eventuele handicaps, en aanwezige co-morbiditeit).

Behandeling voor psychose

Diagnostiek 

Wij bieden diagnostiek op gebied van psychose en aanverwante aspecten. We kunnen vaststellen of er een psychotische stoornis is volgens DSM-5, en we maken inzichtelijk of er eveneens andere stoornissen zijn die hier mogelijk mee samenhangen. We gebruiken anamnese, hetero-anamnese, en meetinstrumenten. Daarnaast doen we onderzoek naar psychose-risicoprofiel bij mensen die nog nooit een psychose hebben gehad, maar er mogelijk wel kenmerken van hebben. Dit laatste gebeurt met de Comprehensive Assessment of At risk Mental State (CAARMS). 

Behandelkader

Wij bieden momenteel ambulante en vrijwillige zorg voor psychose, met een maximale intensiteit van 4 behandelcontacten per week. Wij hebben op dit moment geen dagbehandeling of klinische behandeling. Ook hebben we geen mogelijkheid om onvrijwillige zorg te bieden middels de Wet verplichte ggz (Wvggz). 

Behandelinhoud

De beschikbare behandelingen bij Psycholoog Nederland bestaan uit: cognitieve gedragstherapie voor psychose en andere aanverwante problematiek zoals bijvoorbeeld trauma. Dit gebeurt vanuit een geïntegreerde visie op de complexiteit en individuele kenmerken van de cliënt en diens psychose. Ook familie-interventies, zoals familie psycho-educatie zijn prominent in het aanbod.

Wetenschappelijke inzichten in deze behandelingen worden up-to-date toegepast, zoals een modulair aanbod in de stijl van Feeling Safe, omdat dit zeer effectief bleek. En ook een integratie met traumabehandeling zoals in Nederlands onderzoek ook bij mensen met psychose effectief was. 

Er wordt op indicatie gewerkt aan leefstijl, zoals bijvoorbeeld voeding, beweging, tandzorg, en slaap. Problemen op dit gebied kunnen onderdeel van de psychotische stoornis zijn, en het aanpakken ervan betreft dan ook behandeling van de psychose. Ditzelfde geldt voor problemen met functioneren, zoals op school, werk en sociaal. Hiervoor bieden we indien nodig trajectbegeleiding, wat daarmee onderdeel is van de behandeling van de psychotische stoornis. 


Bestanden

Medicatie 

Wij kunnen antipsychotische medicatie inzetten, maar hebben dat niet voorop staan in ons aanbod. De bijwerkingen en lange termijn negatieve effecten van antipsychotica zijn soms ernstig, en de balans hiervan met de positieve effecten worden nog steeds wetenschappelijk nader onderzocht. Er zijn bovendien cliënten die gesprektherapie verkiezen boven medicatie voor hun psychose. Beide zijn richtlijn-behandelingen en de cliënt heeft idealiter keuzeruimte. Wij geven hier gehoor aan, en benutten de wetenschappelijke kennis dat psychose ook behandeld kan worden met psychologische behandelingen. 

Ondanks dat onze voornaamste inzet psychologische zorg is, zijn wij ook niet tegen antipsychotica. Indien antipsychotica nodig is, de cliënt wil hiervoor kiezen, of de cliënt gebruikt ten tijde van de verwijzing naar ons reeds antipsychotica of andere medicatie, dan zullen wij dat oppakken. We schakelen psychiaters in voor het uitzetten en continueren van het medicatiebeleid. Hiertoe werken op de Utrecht locatie wij samen met psychiaters van Zorgmeesters

Achtergrond

Psycholoog Nederland wil goede psychosezorg bieden met vooropstaand psychologische behandeling. Dit komt mede voort uit de vaststelling dat dit in Nederland onvoldoende beschikbaar is, aldus een rapport van het Zorginstituut Nederland. Goede psychologische zorg is echter nodig en staat prominent in de Zorgstandaard Psychose. Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt geadviseerd ter preventie van psychose (stadium 1; hoog risicoprofiel) alsook ter behandeling van positieve en negatieve symptomen van een volledige psychotische stoornis. Bovendien staat psychologische behandeling als eerstgenoemde optie bij veel interacterende en psychose in-stand-houdende problemen die mensen ook vaak ervaren, zoals posttraumatische stress-stoornis, sociale angst, agorafobie, dwang, depressie, en meer. Voor meer informatie over psychose, preventie en psychologische behandelingen, zie: 

Effecten

Wij monitoren de effecten van onze psychosezorg. Zodra er meer bekend is, zullen hier cijfers gepubliceerd worden. Ook houden wij voortdurend wetenschappelijke ontwikkelingen in de gaten en bedden deze in onze zorg in.

Tonnie Staring ( Klinisch psycholoog & zorgmanager PN PsychoseZorg) en Luchie Klein Twennaar ( algemeen directeur Psycholoog Nederland, psycholoog & ervaringsdeskundige) delen ervaringen met psychose en hun visie over behandeling.

Neem contact met ons op


Wil je snel geholpen worden? Vul het formulier in of bel ons op 0850645864  om een intake in te plannen. Psycholoog Nederland biedt ook veilige & persoonlijke zorg op afstand. 

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.