Psycholoog Nederland helpt je weer de juiste riching op.
Waag de sprong en we gaan oplossingsgericht aan de slag!
Samen op zoek om voldoening uit het leven te halen.

 

 

De behandelingen van Psycholoog Nederland worden vanuit de basis verzekering vergoed.
Bel ons op 0356315980 om een intake in te plannen.

 

Geen wachtlijst

Wij zijn een GGZ-instelling met behandelingen in de basis-GGZ en de gespecialiseerde-GGZ. Wij streven ernaar geen wachtlijsten te hebben. Wij behandelen angsten, somatoforme klachten, depressie en lichte verslavingen.

Vergoeding

Onze behandelingen worden vanuit de basis verzekering vergoed. Je hebt een verwijsbrief van de huisarts nodig. Houd wel rekening met je eigen risico en mogelijk een eigen bijdrage indien je een therapie bij ons in volgt.

Onze locaties

Psycholoog Nederland heeft meerdere locaties in het land. Van Texel tot Breda en van Den Haag tot Nijverdal. Je kan meestal binnen één week al terecht voor een intake.

meer informatie

 

Traject basis-ggz

1. Telefonische screening

Omdat een psycholoog de telefonische intake doet, weten wij veel beter welk zorgaanbod bij jouw hulpvraag past. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor basis-GGZ en welke psycholoog bij jou past.

2. Keuze basis-ggz

Milde tot matige psychische klachten die nog niet zo lang bestaan. Dat is bij ons maximaal 10 sessies. Je wordt meteen tijdens de telefonische screening bij één van onze psychologen geplaatst.

3. Verwijsbrief

Voor vergoede zorg is een verwijsbrief nodig. Deze moet bij ons in bezit zijn voordat de intake plaatsvindt. De datum op de verwijsbrief moet voor de intakedatum liggen. Zonder verwijsbrief gaat je verzekering het traject niet vergoeden.

4. Psycholoog

De vervolgsessies kunnen aansluitend bij jou in de buurt plaatsvinden. De uitvoerend behandelaar zal tijdens de intake een behandelplan maken. Tussen intake en vervolgsessie zit geen wachttijd.

 

Traject SGGZ

1. Telefonische screening

Omdat een psycholoog de telefonische intake doet, weten wij veel beter welk zorgaanbod bij jouw hulpvraag past. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.

2. Keuze SGGZ

Klachten al langere tijd bestaan en/of ernstig zijn en worden aangestuurd door herhaalde patronen. Er is eerst diagnostiek en aansluitend een zorgpad. Meer dan 10 sessies.

3. Psycholoog diagnostiek

Via beeldbellen zal een psycholoog samen met jou het diagnostiektraject oppakken. Er zal eerst een uitgebreide intake plaatsvinden. De vragenlijsten worden besproken en daarna zal het het behandelplan worden opgesteld. Vervolgens start de behandeling na het diagnostiek traject. Je zult dan bij een uitvoerende behandelaar bij jou in de buurt het traject voortzetten.

4. Behandelteam SGGZ

In de SGGZ zijn er meerdere behandelaren waar je mogelijk mee in contact komt. De psycholoog die de diagnostiek doet, heeft ook een ondersteunende rol tijdens de behandeling. Deze psycholoog kan ook een module en/of training geven. De regiebehandelaar overziet het traject. Met de uitvoerend behandelaar heb je individuele gesprekken.

 

Het SGGZ behandelteam

Psycholoog Beeldbellen

De psycholoog van het intake traject zal tijdens het behandeltraject eerst psycho-educatie geven over jouw problematiek en je motiveren om minder te vermijden en/of meer te gaan ondernemen. Daarnaast zal deze psycholoog samen met jou onderzoeken of problemen binnen de primaire steungroep opgelost kunnen worden.

Psycholoog in de buurt

Aansluitend zal je bij jou in de buurt gesprekken hebben met de uitvoerend behandelaar. Deze psycholoog krijgt inzage in jouw behandelplan en staat in nauw contact met de andere psychologen van het team. Kijk op onze site voor de psycholoog bij jou in de buurt.

 

Groepsbehandelingen

Mogelijk is een aanvullende (groeps) behandeling ook van toepassing. Tijdens het teruggavegesprek van de intake wordt één van deze trainingen aangeboden als extra ondersteuning voor je behandeling. Indien je niet in de buurt van de locatie woont, dan is een individuele training via beeldbellen mogelijk.

meer informatie

Modules beeldbellen

De psycholoog die het intake traject met jou doet en via beeldbellen psycho-educatie geeft over je diagnose, kan ook verschillende modules aanbieden. Tijdens het teruggavegesprek van de intake wordt één van deze modules mogelijk aangeboden als extra ondersteuning voor je behandeling.

meer informatie