Geschillencommissie voor cliënten

De geschillencommissie van Psycholoog Nederland – B4 Solutions is alleen bedoeld voor cliënten van Psycholoog Nederland – B4 Solutions. Bent u in behandeling (geweest) bij een andere ggz-instelling, neem dan contact op met de geschillencommisie van die instelling.

Niet tevreden?
Ondanks dat de professionals van Psycholoog Nederland hun uiterste best doen om cliënten te behandelen op een manier die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Bijvoorbeeld over de behandeling, de manier waarop u werd benaderd of dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u daarover een klacht indienen. Het is voor uzelf, maar ook voor ons, belangrijk dat u uw onvrede uit. Psycholoog Nederland vindt een goede klachtenbehandeling belangrijk. In de eerste plaats voor u: om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. Maar ook voor ons: door middel van de klachtenbehandeling kunnen tekortkomingen binnen de organisatie aan het licht komen, die anders misschien verborgen zouden blijven. Vaak helpt een gesprek met de hulpverlener al. Als een gesprek met de betrokkenen niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact op nemen met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Soms lost ook dat de problemen niet op. Dan kunt u terecht bij het klachtenloket zorg.

Klachtenloket zorg
In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze interne klachten functionaris. Hier na is het mogelijk het klachtenloket zorg van de geschillencommissie zorg in te schakelen. Deze commissie is onafhankelijk.

Wat kan het klachtenloket zorg voor u doen?
het klachtenloket zorg bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van hen gezamenlijk tot een oplossing komen;

Hoe komt u in contact met klachtenloket zorg?
Via de website van geschillencommissie zorg kunt u meer informatie vinden. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u een klacht indienen, neem dan contact met hen op. Dit kan via e-mail (info@klachtenloket-zorg.nl) of door het contactformulier in te vullen. U kunt ook bellen via 070 – 310 53 92.

De procedure

Stap 1:   U bent ontevreden over de aan u geleverde zorg, u heeft een vraag, u wilt advies of een klacht indienen.

Stap 2:  Uw zorgaanbieder heeft geprobeerd u zo goed mogelijk te helpen en/ of uw onvrede weg te nemen/ op te lossen. Dit is niet gelukt en uw zorgaanbieder heeft u gewezen op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg.

Stap 3: Wij bieden u gratis informatie, advies en/ of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ook kunnen wij u helpen met het indienen van uw klacht bij de zorgverlener.

Stap 4:  Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht bij de zorgverlener, moet u een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van uw klacht een keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u dat goed vindt.

Stap 5:  U bent nog altijd niet tevreden. Dan verwijst het Klachtenloket Zorg en/of de klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Neem contact met ons op


Wil je snel geholpen worden? Vul het formulier in of bel ons op 0850645864  om een intake in te plannen. Psycholoog Nederland biedt ook veilige & persoonlijke zorg op afstand. 

  • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.


Info@psycholoognederland.org
Telefoon: 085 0645864