Geschillencommissie voor cliënten

De geschillencommissie van Psycholoog Nederland is alleen bedoeld voor cliënten van Psycholoog Nederland. Bent u in behandeling (geweest) bij een andere ggz-instelling, neem dan contact op met de geschillencommisie van die instelling.

Niet tevreden of een suggestie voor verbetering?

Ondanks dat de professionals van Psycholoog Nederland hun uiterste best doen om cliënten te behandelen op een manier die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent, een klacht wilt indienen of een suggestie ter verbetering heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling, de manier waarop u werd benaderd of dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. 

Suggesties voor verbetering

Wij waarderen het erg als u bij ons aangeeft wat u denkt dat er beter kan. Suggesties kunt u mailen naar klachten@psycholoognederland.org.

Klachten

Het is voor uzelf, maar ook voor ons, belangrijk dat u uw onvrede uit. Psycholoog Nederland vindt een goede klachtenbehandeling belangrijk. In de eerste plaats voor u: om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. Maar ook voor ons: door middel van de klachtenbehandeling kunnen tekortkomingen binnen de organisatie aan het licht komen, die anders misschien verborgen zouden blijven. Vaak helpt een gesprek met de hulpverlener al. Als een gesprek met de betrokkenen niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact op nemen met onze interne klachtenfunctionaris. Soms lost ook dat de problemen niet op. Dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Zorg.

Klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht bij ons indienen via klachten@psycholoognederland.org. Onze interne klachtenfunctionaris zal binnen vier weken met een inhoudelijke reactie komen en met u bespreken wat er nodig is om tot een oplossing te komen. Mocht het nodig zijn, dan zal de klachtenfunctionaris u wijzen op de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijk beoordelaar voor te leggen, namelijk het Klachtenloket Zorg van de Geschillencommissie Zorg.

Klachtenloket Zorg

Het Klachtenloket Zorg bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat er door middel van de ondersteuning tot een oplossing wordt gekomen.

Via de website van geschillencommissie zorg kunt u meer informatie vinden. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u een klacht indienen, neem dan contact met hen op. Dit kan via e-mail (info@klachtenloket-zorg.nl) of door het contactformulier in te vullen. U kunt ook bellen via 070 – 310 53 92.

Procedure:

Stap 1: U bent ontevreden over de aan u geleverde zorg, u heeft een vraag, u wilt advies of een klacht indienen. U neemt hiervoor contact op met uw behandelaar of onze interne klachtenfunctionaris.

Stap 2: Psycholoog Nederland geprobeert u zo goed mogelijk te helpen en/of uw onvrede weg te nemen/op te lossen. Als dit niet lukt, zal de interne klachtenfunctionaris u wijzen op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg.

Stap 3: De onafhankelijke Klachtenfunctionaris biedt u gratis informatie, advies en/of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ook kunnen zij u helpen met het indienen van uw klacht.

Stap 4: Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht ontvangt u van Psycholoog Nederland een gemotiveerde reactie, eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. Daarna mag verlengen alleen als u dat goed vindt.

Stap 5: U bent nog altijd niet tevreden. Dan verwijst het Klachtenloket Zorg en/of de klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De commissie zal uw klacht onderzoeken en met een uitspraak komen.

Neem contact met ons op


Wil je snel geholpen worden? Vul het formulier in of bel ons op 0850645864  om een intake in te plannen. Psycholoog Nederland biedt ook veilige & persoonlijke zorg op afstand. 

  • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.


Info@psycholoognederland.org
Telefoon: 085 0645864