Werkwijze

 

De behandelingen van Psycholoog Nederland zijn kortdurend en oplossingsgericht. Dat houdt in dat de focus ligt op wat er al wel goed gaat en welke competenties u al in zich heeft die aangewend kunnen worden voor herstel. Tijdens de intake wordt deze oplossingsgerichte aanpak al duidelijk. Niet alleen de klachten, maar ook de krachten worden in kaart gebracht.

Vragenlijsten

Vragenlijsten Psycholoog BussumNa telefonisch contact met u te hebben gehad, sturen wij u eerst een E-mail met daarin een link naar een webomgeving. U kunt dan, geheel anoniem, een aantal vragenlijsten invullen. De ingevulde vragenlijsten geven de ernst van de klachten weer.

 

 

De behandeling

Behandeling Psycholoog BussumWij nemen de situatie zoals u die zich wenst als uitgangspunt en doel van de behandeling. Wij geloven dat u in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om uw gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Wij geven u het gereedschap en het inzicht om deze op het juiste moment in te zetten.

We zullen inzoomen op uw  persoonlijkheidsstijl en samen wordt er bekeken of deze uw klachten in stand houden en/of negatief beinvloeden. Indien nodig, wordt er onderzocht of er alternatieven zijn voor het gewoontegedrag.

 

Afsluiten & terugvalpreventie

Afsluiten & terugvalpreventie Psycholoog BussumAlvorens tot afsluiting te komen, is het van belang om via meting vast te stellen in hoeverre de behandeling tot het gewenste doel heeft bereikt. Aan het eind van de behandeling wordt er opnieuw een klachtenlijst ingevuld. We kunnen dan inzien of de behandeling een positief effect heeft gehad en zo ja, op welke gebieden. Tevens wordt er onderzocht hoe het positieve effect van de behandeling het beste behouden blijft. In deze fase van de behandeling wordt een plan gemaakt over de stappen die u kunt zetten indien er sprake is van terugval.