Mindfulness based cognitive therapy in groepsverband

Mindfulness is een zinvolle aanvulling op de cognitieve gedragstherapie en andere therapievormen. Ondanks een deskundige behandeling geneest niet iedereen volledig van psychische klachten. Sommige mensen blijven klachten houden, hebben een bepaalde kwetsbaarheid, of zijn gevoelig voor terugval.

Mindfulness richt zich op het verkrijgen van een andere houding ten opzichte van psychische problemen. Een houding die gekenmerkt wordt door meer acceptatie. Het blijkt namelijk dat het willen wegdrukken of controleren van nare gevoelens of gedachten een belangrijke rol speelt bij het ontstaan, voortduren en terugkeren van psychische problemen.
Nare gevoelens als angst, verdriet, boosheid worden gezien als een probleem dat ‘opgelost’ moet worden. Terwijl dat niet altijd nodig is. Als het lukt om ervoor open te staan, kunnen mensen merken dat ze die gevoelens kunnen ervaren, en ook dat ze vanzelf weer afnemen of verdwijnen. Vaak levert dat minder narigheid op dan het alternatief, namelijk het gevoel bestrijden.

Wat is mindfulness?

Mindfulness kan omschreven worden als een aandachttraining. Het gaat bij mindfulness om twee aspecten. Het eerste betreft het (leren) richten van de aandacht op wat er in het hier en nu is. Het tweede betreft het (leren) aannemen van een nieuwsgierige en accepterende houding tegenover de ervaring in het hier en nu. Elke ervaring (gedachte, emotie, lichamelijk gevoel) wordt toegelaten; zij hoeft niet veranderd te worden. U kunt leren er op een andere manier mee om te gaan.
Mindfulness kunt u leren met behulp van meditatie-oefeningen. Meditatie is bewust zijn van wat u doet, terwijl u het doet. Door deze bewustwording leren mensen hun eigen ingesleten, automatische patronen (in doen en denken) te herkennen. Daarmee ontstaat er ruimte voor ander gedrag.


De groepsbehandeling

De training is gebaseerd op de ‘Mindfulness Based Cognitive Therapy’ van Segal, Williams en Teasdale, die zich op hun beurt baseerden op de ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ van Jon Kabat-Zinn. De inhoud van de groepsbehandeling is deels aangepast zodat deze ook geschikt is voor de SGGZ.

Elke bijeenkomst bestaat uit het doen van aandachtsoefeningen; het zorgvuldig nabespreken daarvan en uitwisseling van ervaringen; theorie; oefeningen om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten; opdrachten om thuis te oefenen (45 minuten per dag). We willen benadrukken dat het een training is waar de focus ligt op het oefenen van vaardigheden.

Voor wie is deze groepsbehandeling bedoeld?

  • Mensen die een depressieve periode hebben meegemaakt en die op dit moment (gedeeltelijk) hersteld zijn. Gebleken is dat mensen die verschillende keren een depressie hebben gehad gevoeliger zijn voor terugval; en dat mindfulness effectief is in het kader van voorkomen van terugval.
  • Mensen met een angststoornis die niet volledig hersteld zijn ondanks een gevolgde cognitieve gedragstherapie.
  • Mensen die graag controle willen houden en het moeilijk vinden om dingen los te laten en daardoor spanningsklachten ervaren.
  • Mensen die last hebben van lichamelijke klachten als gevolg van psychische spanning.

Voor wie is de training niet geschikt?

  • Mensen die afhankelijk zijn van alcohol of drugs
  • Mensen  die moeilijk in een groep kunnen functioneren.
  • Mensen die last hebben van psychotische klachten
  • Mensen die geen tijd vrij kunnen maken voor de huiswerkopdrachten
Locaties en data

Locaties

De locatie’s waar de groepsbehandeling plaatsvindt zijn allemaal goed bereikbaar met eigen- of openbaarvervoer. De trainingslocatie’s zijn met zorg uitgekozen zodat we ongestoord kunnen oefenen met rollenspellen.

Data

Online (Zoom):
Later meer informatie

Amsterdam:
Later meer informatie

Hilversum:
Later meer informatie

Utrecht:
Later meer informatie

Rotterdam:
Later meer informatie

De investering

Betaal optie 1.
U of uw werkgever betaald

Indien je de training wilt volgen zonder een SGGZ traject en zonder verwijsbrief dan zijn de kosten 495 euro btw vrij. Via een bedrijf zijn de kosten ook 495 euro btw vrij.

Betaal optie 2.
De groepsbehandeling kan ook in de specialistische GGZ worden gegeven

Wanneer je samen met de diagnostiekmedewerker en de regiebehandelaar hebt besloten een groepsbehandeling mindfulness based cognitive therapie naast je individuele therapie te volgen dan blijven de kosten gelijk. Je verplichte eigen risico en de 225 euro eigen bijdrage ( indien je geen restitutiepolis hebt) voor het gehele SGGZ traject.

Neem contact met ons op


Wil je snel geholpen worden? Vul het formulier in of bel ons op 0850645864  om een intake in te plannen. Psycholoog Nederland biedt ook veilige & persoonlijke zorg op afstand. 

  • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.