Burn-out

 

 

Heb je het gevoel je werkzaamheden niet meer aan te kunnen?
Word je begraven onder je werk?
Bij Psycholoog Nederland leert u de juiste keuzes te maken.

 

De behandelingen van Psycholoog Nederland worden vanuit de basis verzekering vergoed.
Bel ons op 0356315980 om een intake in te plannen bij één van onze psychologen.

 

Wat is een burn-out?

Burn-out is een uitputtingsreactie van geest en lichaam op een lange, soms wel jaren, periode van ‘werkstress’. De accu raakt steeds verder leeg, zonder dat hij voldoende opgeladen wordt. Avond na avond kom je vermoeid thuis van je werk en je begint de volgende dag met dezelfde vermoeidheid. Het is niet meer dan logisch dat je lichaam dan opeens ‘stop’ zegt. Het geeft je een duidelijk signaal dat het genoeg is geweest, dat je lichaam en geest de stress niet langer aankunnen. Van de ene op de andere dag kun je je bed niet meer uitkomen en heb je al moeite om de trap af te lopen. Je bent letterlijk en figuurlijk ‘uitgeblust’. Op dat punt ben je gedwongen om te stoppen met werken. Dát punt noemen we burn-out. Andere klachten die komen kijken bij een burn-out zijn geheugen- en concentratieproblemen, slaapproblemen, gespannenheid, piekeren, somberheid en pijnklachten zoals hoofdpijn, spierpijn en maagpijn. Er kan sprake zijn van boosheid en woede naar de werkgever of naar collega’s toe. Er is vaak sprake van een gevoel van falen. Falen op het werk, maar ook falen als persoon. Voor mensen die een burn-out hebben is het vaak de eerste keer dat ze in aanraking komen met hulpverleners, daarvoor hebben ze altijd goed gefunctioneerd. Dat kan op zichzelf al een gevoel van falen met zich meebrengen.

Veel mensen met een burn-out geven aan dat er al eerder signalen van uitputting waren, maar dat ze deze genegeerd hebben. Vooral het constant moe thuis komen, moe naar het werk gaan en geen zin meer in het werk hebben, zijn vroege signalen van burn-out. Veel mensen zeggen ook dat ze thuis problemen kregen in de relationele sfeer, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en prikkelbaarheid.

 

Oorzaak

Er is geen eenduidende oorzaak te vinden voor burn-out. Wat we wel weten, is dat burn-out op zichzelf niet erfelijk bepaald is. Wat wel erfelijk bepaald is zijn persoonskenmerken, die wel ten grondslag kunnen liggen aan een burn-out. Binnen de huidige wetenschappelijke theorieën zijn er drie mogelijke verklaringen gevonden voor het ontstaan van een burn-out.

  • Persoonskenmerken. Perfectionisme, vooral het constant te hoge eisen aan jezelf stellen zonder dat je daar aan kunt voldoen, kan veel stress opleveren. Moeite om nee te zeggen, gebrek aan vaardigheden als tijdsplanning en subassertiviteit kunnen ook factoren zijn die bij kunnen dragen aan overbelasting.

  • Werkinhoud. Het werk bevalt niet meer, de taken zijn onduidelijk, de baas stelt te hoge eisen of het toekomstperspectief is onzeker. Met de huidige financiële recessie is dit momenteel een van de belangrijkste oorzaken.

  • Werksfeer. Er is onvoldoende afstemming tussen jou en het team, er zijn conflicten, de sfeer is onprettig, je krijgt onvoldoende voldoening of er wordt getreiterd en gepest.

Werktrajecten

  • Indien de klachten dusdanig op de voorgrond staan dat het je werk belemmert, neem dan contact met ons op. Naast de bais-ggz trajecten, waarbij jouw verzekering wordt gebruikt, zijn er ook re-integratie en/of coachingtrajecten mogelijk die de werkgever financiert en tevens kan mee helpen in het herstelproces. Zie onze re-integratie trajecten.

 

Symptomen burnout

 

Behandeling burnout

 

Lees hier het gehele behandelaanbod van Psycholoog Nederland
Waar kan je terecht? Onze locaties